Mcx gold sell below 28000 stoploss 28150 tgt 27800 tgt 27700

mcx silver sell below 44000 stoploss 44400 tgt 43500 tgt 43300

mcx copper sell below 408 stoploss 412.5 tgt 403 tgt 398

mcx nickel sell at 835 stoploss 850 tgt 820 tgt 810

mcx aluminium sell at 108 stoploss 110 tgt 105 tgt 103

mcx lead sell below 122.8 stoploss 124 tgt 121 tgt 120

mcx zinc sell below 107 stoploss 109 tgt 105 tgt 103

mcx crudeoil sell below 5600 stoploss 5700 tgt 5450 tgt 5350